ZEKAT8. putniku koji je ostao u putu, pa nema sredstava da se vrati u vatan, bez obzira što u svom vatanu nije siromah. 


Propisi o raspodjeli i trošenju zekata

 

1. Siromah koji prima zekat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 

a. da bude duodecimalni šiija, 

b. da ne bude član porodice davaoca zekata, za kojeg je vadžib da se brine, poput žene ili djeteta, 

c. ako davalac zekata nije sejjid, tada ni primalac ne može biti sejjid, 

d. da primljeni zekat ne troši na griješenje, 

e. shodno obaveznoj predostrožnosti, da ne bude od onih koji ve­like grijehe javno čine. back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 next