ZEKAT76 deva

dvije deve koje su ušle u treću godinu

11

91 deva

dvije deve koje su ušle u četvrtu godinu

12

121 deva i više

za svakih 40 po jedna deva koja je ušla u treću godinu

 

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 next