Mudrosti Islamske medicine“O Allahu, o Onaj koji štiti od svake stvari, i Kojeg niko ne štiti, zaštiti svog roba i sina robinje tvoje od zla kojeg se on plaši i bola od kojeg se on ustručava i od kojeg traži Tvoju zaštitu.”

 

 

 

Dova za kašalj

 

Abdullah ibn Muhammed ibn Mihran al-Kufi prenio je od Ejjuba, od Amra ibn Šimra, od Džabira, od Ebu Džafera Muhammeda ibn Ali, ibn Husejna – mir neka je na nj – od Husejna koji je rekao:

Emir al-mu'minin – mir neka je na nj – je rekao: – Ko god se požali na bolove u grlu i pojačani kašalj kod koga se tjelesna slabost poveća, neka se utekne ovim riječima koje su obuhvatne za sve stvari:

‘O Allahu, Ti si moja nada i moje Utočište, moja Podrška, moje Pribježište, moj Uzvisivač i moja Ljepota.

Ti si Utočište onih koji se plaše.

Nema pribježišta za one koji bježe izuzev u Tebe.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next