Mudrosti Islamske medicineDžibrail al-Husejn ibn Ali – mir neka je na nj – je rekao:

Kako je to čudno da stvorenje Božije jede kosti i meso. Ja činim dovu Allahu Uzvišenom, Svemoćnom i Liječniku svega. Nema boga osim Allaha, slava neka je Allahu, Gospodaru svjetova.

I kada ste jednog čovjeka ubili, pa se oko njega počeli prepirati, Al­lah je dao da izađe na vidjelo ono što ste bili sakrili. Mi smo rekli udarite ga jednim njezinim dijelom...! (Kur'an 2:72-3)

 Stavi svoj prst na zub, a potom prouči ovo sedam puta na obje nje­gove strane. On će ozdraviti, ako Bog da.”

 

Dokazana dova za zub

 

Proučite suru Al-Hamd, dvije sure kojima se traži utočište kod Boga: Al-Feleq i An-Nas, kao i suru Al-Ihlas. Reci: U ime Allaha Milostivog Samilosnog prilikom učenja svake sure. Nakon sure Ihlas, reci:

U ime Allaha Milostivog Samilosnog, potom: I Njemu pripada sve što obuhvata dan i noć, i On je Svečujući i Sveznajući.” (Kur'an 6:13)

I Mi smo rekli: “O vatro budi hladna i spasonosna za Ibrahima”, oni su željeli da ga nadmudre; a Mi smo ih učinili gubitnicima. (Kur'an 21:69,70)

On je pozvan: Blagoslovljen je onaj ko je na vatri i oni oko nje, i neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova. (Kur'an 27:8) Potom kaži:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next