Mudrosti Islamske medicineEmir al-mu'minin – mir neka je na nj – o zubobolji je rekao:

Koga god spopadne zubobolja, neka uzme pločicu na kojoj obavlja sedždu i neka protrlja njom bolno mjesto i kaže: ‘U ime Allaha, Onoga koji ima lijek za sve bolesti, nema moći ni snage osim u Njega, Najmoć­nijeg i Najuzvišenijeg.’”

Prenosi se od Abu Hasana – mir neka je na nj – da je rekao:

Snašla me je zubobolja, i ja sam primijenio Cyperus Rotundus kao lijek.” On je kazao: “Sirće jača desni.” Također je rekao: “Uzmi nešto pšenice, prosij je i ekstraktuj iz nje ulje. Ako se zubi kvare i truhnu, stavi dvije kapi tinkture od pšenice na njih. Nakapaj također ulja na komadić pamuka i smjesti to u uho blizu zuba, i drži to tri noći. To će obustaviti propadanje zuba, ako Bog da.”

 

Hamajlija za zub

 

Ibrahim ibn Hali prenio je od Halid ibn Rabbihija, od Sa'laba, od Abu Basira, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – koji je rekao:

Ovo je hamajlija za zube. Ona je djelotvorna i nikada neće izlapiti, ako Bog da. Uzmi tri lista maslinovog drveta i napiši na licu lista: ‘U ime Allaha. Nema moći ni snage osim u Allaha, i ti si njegov halifa. Ya Haya Šarahiyya, uklanja bolest i liječi, neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu.’”

Abu Abdillah – mir neka je na nj – je rekao:

“Ya Haya Šarahiyya su dva imena Uzvišenog Allaha na hebrejskom. Napiši to na poleđini lista, potom to zamotaj u čistom komadu krpe pletenom od konaca od strane robinje...(sic) i veži sedam uzlova na njoj i imenuj svaki uzao imenom nekog od Poslanika Božijih: Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Šuajb –  donesi salavat na Muhammeda i njegovu porodicu, mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu, i pri­kači to na bolno mjesto (zub). Tako će biti izliječen, ako Bog da.”back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next