Mudrosti Islamske medicine 

Opis lijeka za bolest uha

 

Uzeti pregršt neoljuštenjog sezama i pregršt gorušice. Izmljeti svaki od njih posebno, tada ih izmiješati i ekstraktovati iz njih ulje, smjestiti ulje u bočicu i začepiti je metalnim čepom. Kada god zatreba, staviti dvije kapljice te tinkture u uho i zamotati to pamučnim zavojem i držati tri dana. Ono će tako ozdraviti, ako Bog da.

 

Dova za oblutak (kristal u uhu)

 

Preneseno je od Bekra, od njegova Amidže Sudayra, koji je rekao:

Uzeo sam šljunak i zagrebao njime po svom uhu, zrno se zabilo u moje uho. Svaki napor koji sam uložio da ga otklonim bio je uzaludan. Čak mi ni liječnik nije mogao pomoći. Kada sam na hadždžu susreo Imama Baqira – mir neka je na nj – i objasnio mu nevolju koja me snašla, on je to rekao Es-Sadiqu, mir neka je na nj: ‘O Džafer, odvedi ga na svjet­lost i pregledaj ga.’ Es Sadiq je pogledao u moje uho i rekao: ‘Ne vidim ništa.’ Imam Baqir je rekao: ‘Priđi!’ Ja sam mu prišao, a on je po­tom rekao: ‘O moj Bože, ukloni mu to bez teškoće i štete kao što si učinio da ono uđe.’ Potom je rekao: ‘Ponavljaj to tri puta.’ Ja sam to po­navljao, i zatim je on rekao: ‘Stavi svoj prst u nj!’ Ja sam stavio prst u nj i izvukao zrno šljunka. Neka je slava Allahu, Gospodaru svih svjetova!”

 

Dova za gluhoću

 

Hannan ibn Džabir al-Filistini prenio je od Muhammeda ibn Alija, od Ibn Sinana, od Ammara ibn Merwana, od Al-Munhala, od Džabira, od Imama Abu Džafera Muhammeda ibn Alija – mir neka je na nj – koji je rekao da mu se čovjek požalio na gluhoću. Abu Džafer je rekao: “Pređi svojom rukom preko uha i prouči:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next