Mudrosti Islamske medicine 

Dova za bolesti očiju

 

Ahmed ibn Muhammed abu Džafer je prenio od Ibn Abu Umejra, od Abu Ejjuba al-Kazzaza, od Muhammeda ibn Muslima, od Abu Abdillaha es-Sadiqa – mir neka je na nj – od Baqira od Ali ibn Husejna, od njegova oca, koji je prenio da je Ali ibn Abu Talib – mir neka je na nj – rekao:

“Kada me je Allahov Poslanik, mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu, pozvao na dan Hajbera, rečeno mu je: ‘O Allahov Poslaniče, on ima upalu očiju, Allahov Poslanik je rekao: ‘Dovedite mi ga.’ Tako sam otišao do njega i rekao: ‘O Allahov Poslaniče, imam upalu očiju i ne vidim ništa.’ Allahov Poslanik je rekao: ‘O Ali, priđi mi!’ Prišao sam mu i on je prešao svojom rukom preko mojih očiju, i izgo­vorio: ‘U ime Allaha i sa Allahovom pomoći, neka je mir na Poslanika Allahova, o Bože naš, sačuvaj ga od vreline i studeni i zaštiti ga od nevolje i belaja.’” Ali – mir neka je na nj – je kazao: “Ozdravio sam, i tako mi Onoga Koji ga je počastio poslanstvom, blagoslovio ga svojom Objavom, i odabrao ga nad svim svojim robovima, nisam više osjetio ni vreline, ni hladnoće, ni bola u mojim očima nakon toga.”

On je rekao: “Ponekad bi Ali – mir neka je na nj – izašao za vrijeme hladnog zimskog dana u poderanoj košulji te bi mu se reklo: ‘O Emir al-­mu'minin, zar ti ne škodi ova studen?’ On bi odgovorio: ‘Niti mi škodi vrelina niti studen otkako me je Poslanik Allahov, mir i blagoslov Alla­hov neka je na nj i njegovu porodicu, zaštitio svojom dovom.’ Ponekad bi on izašao vani, među nas, za vrijeme krajnje vrelog dana u toploj od­jeći, te bi mu se kazalo: ‘Zar te ne pogađa ova žestoka vrelina, i još nosiš toplu odjeću?’ On bi odgovorio na isti način kao u prvom slučaju.”

 

Dova za bolesne uši

 

Hiraš ibn Zuheyr al-Azdi prenio je od Muhammeda ibn Džamhura al-Qummija, od Junus ibn Zabiyana, od Imama Abdullaha – mir neka je na nj – da je on (Junus) rekao:

“Požalio sam mu se na bol u jednom od mojih ušiju, a Imam mi je odgovorio: ‘Stavi svoju ruku na bolno uho i izgovori sedam puta: Tražim utočište u Allaha, Kome je podložno sve što je na kopnu i na moru, na ­Nebesima i na Zemlji; i On je Svečujni, Sveznajući. Ono će biti izlije­čeno, ako Bog da.”

Aslam ibn Amr al-Nusaybi prenio je od Ali ibn Rabbayta, od Mu­hammeda ibn Salmana, od svog oca, od Imama Abdullaha – mir neka je na nj – da je on jednom od svojih drugova, koga je spopala bol u ušima, pručio dovu za izlječenje sličnu gore navedenoj.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next