Mudrosti Islamske medicine 

Dova za ponedjeljak

 

U ime Allaha, Blagog i Milostivog. Tražim zaštitu za dušu toga i toga, sina toga i toga, kod mog Najuzvišenijeg Gospodara, od vidljivog i nevidljivog zla, od zla ženska i muška, od zla onoga što Sunce i Mjesec obasjavaju.

Najsvetiji Gospodaru meleka i Gospodaru Džibrila!Ja te pozivam, o džinne, ako me čuješ, i ja te pozivam, o čovječe, u ime Svetog, Svezna­jućeg. Ja vas pozivam, o ljudi i džinni, Onome Koga slušaju i Kome se pokoravaju sva stvorenja obilježena pečatom moći gospodara svjetova, i pečatom Džibrila, Mikaila, Israfila i Sulejmana ibn Davuda i pečatom poslanika Muhammeda – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu – koji je vođa svih poslanika, neka je blagoslov Allahov na Mu­hammeda i njegov čisti Ehli-bejt. Ukloni od toga i toga, sina toga i toga, svakog nevaljalog ženskog džinna ili šejtana, ili pokvarenog urokljivca, ili vladara – diktatora ili sotonu prokletog. Ukloni od toga i toga, sina toga i toga, ono što se vidi i ono što se ne vidi i ono što se vidi okom, u snu ili na javi, voljom Svojom – voljom Uzvišenog i Sveznajućeg Allaha. Nema puta za tebe (đavole) prema njemu, niti pristupa onome čega se on boji. Allah, Allah, Allah, nema druga, i neka Allah blagoslovi Muham­meda i njegov Ehli-Bejt.

 

 

 

 

 

Dova za utorak

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next