Mudrosti Islamske medicine“Kada te snađu bubuljice, stavi svoj kažiprst na njih i kruži njime izgovarajući sedam puta: ‘Nema boga osim Allaha, Obazrivog i Svetog.’ Sedmi put udari po njima i pritisni ih svojim prstom.”

 

Dova za kolike

 

Al-Darari je prenio od Musa ibn Omera ibn Jezida, od Abu Omera ibn Jezida al-Sayqala, od Es-Sadiqa – mir neka je na nj – da je on (Say­qal) rekao da se jedan od njegovih drugova požalio Imamu na kolike. A on mu je odgovorio:

“Zapiši mu suru Al-Fatiha, suru Al-Ihlas i dvije sure za zaštitu – Al-Feleq i An-Nas, potom napiši ispod toga: ‘Utječem se licu Allahovom, Svemogućem, Njegovoj Moći, koja je neprestalna i Njegovoj snazi, koja uvijek postoji, od zla ove bolesti i nevolje koja proizlazi iz nje.’ Potom ćeš piti vodu iz tog zapisa pomiješanog sa vodom kišnicom na prazan stomak. Bit ćeš tako izliječen, ako Bog da.”

 

Dova za groznicu i groznicu Allahova Poslanika

 

Džafer ibn Muhammed abu Džafer prenio je od Abu Muhammeda ibn Halida od Bekr ibn Halida, od Muhammed ibn Sinana, od Abdullaha ibn Amara al-Duhnija, od njegova oca, od Amr Dhija, od Taglaba al-Džammalija, koji je rekao:

“Čuli smo Emir al-mu'minina – mir neka je na nj – da je rekao: ‘Alla­hov Poslanik, mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu, imao je žestoku groznicu. Džibril – mir neka je na nj – mu je došao i prou­čio dovu zaštite za njega: I kunem se časom kad se zvijezde gube – a to je, da znate, zakletva velika. (Kur'an, 56: 75-76) Ovim ćeš odista biti izliječen Allahovom voljom, ako Bog da.”

Božiji Poslanik – mir neka je na nj – odvezao je svoju glavu i rekao: “O Džibrile, ovo je divna dova.” Džibril je odgovorio: “Ona je iz riznice sedmih nebesa.”back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next