Mudrosti Islamske medicineDova za išijas

 

Mu'alla ibn Ibrahim al-Wasiti prenio je od Ibn Mahbuba, od Muhriza ibn Sulejmana al-Azraqa, Abu al-Džaruda, od Abu Ishaqa, od Al-Harisa al-A'wara al-Hamdanija, od Emir al-mu'minina – mir neka je na nj – da mu se jedan od njegovih ashaba požalio na išijas, a on mu je odgovorio:

“Kada ti se to dogodi, stavi svoju ruku na bolno mjesto i reci: ‘U ime Allaha, Blagog i Milostivog. U ime Allaha i sa Allahom, tražim utočište u Allahovom imenu, Veličanstvenom, tražim utočište u Allahovom imenu, Moćnom, od nesreće naglog poremećaja u krvnim sudovima, i od nesreće vreline vatre.’ Ti ćeš biti izliječen, ako Bog da.” Čovjek je rekao: “Ponovio sam ove riječi tri puta i Allah je uklonio moju patnju i tako sam postao izliječen.”

 

Dova za bolesti sušice

 

Muhammed ibn Kesir al-Dimešqi prenio je od Hasana ibn Alija ibn Yaqtina, od Ride, Alija ibn Musaa – mir neka je na nj – da je rekao:

“Ovo je dova za naše sljedbenike za bolest sušice: ‘O Allahu, o Go­spodaru svih gospodstava, o Upravljaču svih upravljača, o Bože svih božanstava, o Kralju svih kraljeva, o Svemoćni Vladaru Nebesa i Zemlje. Izliječi me i daj mi ozdravljenje od ove bolesti, jer ja sam Tvoj sluga i sin Tvoga sluge, ja sam se našao u Tvojem okrilju, i moj perčin je u Tvojoj ruci.’ Izgovori ovo tri puta, i Allah, Moćni i Svemogući, zaštitit će te ­Svojom snagom i Svojom moći, ako Bog da.”

 

 

Dova za bubuljice

 

Ali ibn Abas je prenio od Muhammeda ibn Ibrahima al-Alawija, od Ali ibn Musaa, od njegova oca, a ovaj od Džafera ibn Muhammeda Es-Sadiqa – mir neka je na nj – koji je rekao:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next