Mudrosti Islamske medicine 

Dova za putovanje

 

Ali ibn Urwa al-Ahwazi prenio je od al-Daylamija, od Dawuda al-Raqqija, od Musa ibn Džafera – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Ko god je na putu i plaši se lopova i zvijeri, neka napiše na grivi svoje životinje: Ne strahujući da će te oni stići i da ćeš se utopiti. (Kur'an, 20:77) On će biti spašen voljom Uzvišenog Allaha.”

Dawud al-Raqqi je rekao: Obavio sam hadždž, i kada smo bili u pustinji, skupina beduina je napravila zasjedu karavani u kojoj sam ja bio. Ja sam napisao na grivi moje deve: Ne strahujući da će te oni stići i da ćeš se utopiti. Tako mi Onoga koji je poslao Muhammeda – mir i bla­goslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu – sa poslanstvom, kojem je podario Objavu i čast, a Emir al-mu'minina podario imamatom – ni­jedan od njih me nije provocirao i Allah ih je učinio slijepim u odnosu na mene.”

 

Dova za sve bolesti

 

Ali ibn Ishaq al-Basri prenio je od Zekeriyyaa, od Ibn Adema al-Maqrija, koji je služio Imama Ridu – mir neka je na nj – u Horasanu, da je Zekeriyya rekao:

“Jednog dana Imam Rida mi reče: ‘O Zekeriyya!’ Odgovorih: ‘Tebi sam na usluzi o sine Allahova Poslanika.’ On reče: ‘Uči sljedeće za sve bolesti: O Darivaoče izlječenja i otkljanaoče bolesti, otkloni od mene moju bolest. Bit ćeš izliječen, ako Bog da.’”

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next