Mudrosti Islamske medicineMi smo ih u pećini tvrdo uspavali za dugo godina. Poslije smo ih probudili, da bismo pokazali koja će od dvije skupine bolje ocijeniti ko­liko su vremena proboravili. (Kur'an, 18:11-12)

Abu al-Mu'izz al-Wasiti prenio je od Muhammeda ibn Sulejmana, od Mervana ibn al-Džehma, od Muhammeda ibn Muslima, od Abu Džafera – mir neka je na nj – da je on ovo gore rekao.

 

 

 

 

 

Dova za nepokornu životinju

 

Hatim ibn Abdullah al-Azdi prenio je od Abu Džafera al-Makrija, imama džamije u Kufi, od Džabira ibn Rašida, od Abu Abdillaha Es-Sadiqa –mir neka je na nj – da je on rekao:

“Kad smo bili na putovanju, imam Es-Sadiq je primijetio potištenog i snuždenog čovjeka. Upitao ga je: ‘Kakva te nevolja snašla?’ Odgovorio je: ‘Moja životinja je nepokorna.’ Imam je rekao: ‘Teško tebi, prouči ovaj ajet u njeno uho: Nisu li oni vidjeli da smo Mi za njih stvorili stoku, i da oni njome raspolažu kao vlasnici, i da smo im dali da se njome služe – na nekima jašu, a nekima se hrane. (Kur'an, 36:71-72)back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next