Mudrosti Islamske medicine 

Dova za bolno bedro (stegno)

 

Abu Abdurahman al-Katib prenio je od Muhammeda ibn Abdullaha al-Za'faranija, od Hamada ibn Isaa, od Emir al-mu'minina – mir neka je na nj – koji je rekao:

Kada nekog od vas pogodi bol u stegnu, neka sjedne u kadu napun­jenu vrućom vodom i stavi svoju ruku na bolno stegno i neka izgovara: Zar ne znaju nevjernici da su Zemlja i Nebesa bila jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? Pa zar neće vjerovati? (Kur'an, 21:30)”

 

Dova za bolove u genitalijama

 

Prenosi se lancem od Hariza al-Sidžistanija, koji je kazao:

Obavio sam hadždž i tamo, u Medini, obratio sam se Abu Abdillah es Sadiqu –mir neka je na nj – onda se Mu'alla ibn Hunajs, nek mu se Allah smiluje, požalio Imamu na bolove u genitalijama. Es Sadiq mu je kazao: ‘Izložio si svoje stidne organe otvorenim u nekoliko prilika i Al­lah te kaznio patnjom zbog toga, ali za to traži zaštitu od toga dovom koju je Emir al-mu'minin – mir neka je na nj – dao Abu Wa'ilau, nakon što mu se takav bol pojavio.’ Al-Mualla je upitao: ‘O sine Allahova Poslanika, a o kakvoj dovi je riječ?’ On reče: ‘Stavi svoju lijevu ruku na njih i reci tri puta: U ime Allaha i s Allahom, zacijelo, ko god se potčini Allahu i bude dobročinitelj, njegova nagrada je kod Allaha i za njeg neće biti straha niti će on tugovati. (Kur'an, 2:212) O Allahu, ja sam se pokorio Tebi, i sve moje stvari povjerio sam Tebi. Nema utočišta niti sigur­nosti osim kod Tebe. Ti ćeš biti izliječen, ako Bog da.’”

 

Dova za bolne noge

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next