Mudrosti Islamske medicineIsti čovjek je potom kazao:

Učinio sam kako mi je rečeno, i poslije toga nisam osjetio nikakvu bol.”

 

Dova za bolnu kičmu

 

Al-Hidr ibn Muhammed prenio je od Al-Hawarinija, od Faddala, od Abana ibn Osmana, od Ibn abu Hamze al-Sumalija, od Abu Džafera Mu­hammeda al-Baqira – mir neka je na nj – koji je rekao:

Čovjek iz Hamadana se požalio Emir al-mu'mininu – mir neka je na nj – na bol u leđima i kazao da ne spava noćima. On mu je odgovorio: Stavi svoju ruku na bolno mjesto i prouči ovaj ajet tri puta: Nijedno živo biće ne umire osim dozvolom tvoga Gospodara, u tačno određeno vri­jeme. Ko god želi nagradu Ovog svijeta, Mi ćemo mu je dati. A ko želi nagradu Onoga svijeta (Ahireta), Mi ćemo mu je dati. Mi ćemo nagraditi zahvalne. (Kur'an, 3:145) Potom prouči suru Al-Kadr sedam puta i bit ćeš izliječen, ako Bog da.’”

 

 

 

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next