Mudrosti Islamske medicineﻓﻮﻋﺴﻤ  ﺍﻭﻴﻤﺍ  ﺍﻭﺑ و    ﺭﺻﻳ  ﻝﺤ    ﺂﻬﻨﻋ  ﻦﺍ ﻚﻫ  ﻪﺒ  ﻩﺮﺸﻋ  ﺕﺤﺠﺤ

 

Ahmed ibn Jezid prenio je od Ibn Sahafa al-Kufija, od Musa ibn Džafera – mir neka je na nj – od Es-Sadiqa – mir neka je na nj, od Baqira – mir neka je na nj – da je rekao:

Jedan od njegovih sljedbenika požalio se Imamu Baqiru na bol u slezeni, on ga je liječio sa svim dostupnim lijekovima, ali se bol pove­ćavala svaki dan, sve dok nije dospio do praga smrti. Baqir mu je kazao: ‘Kupi komad poriluka i isprži to u pročišćenom arapskom puteru. Daj to nekome koga muče bolovi. Ako taj to učini, bit će, ako Bog da, izlije­čen.’”

 

 

 

Dova za bolni mokraćni mjehur

 

Muhammed ibn Džafer al-Bursi prenio je od Muhammeda ibn Yahya al-Armanija, od Muhammeda al-Sinana al-Sinanija al-Muhfaddala ibn Omera, od Muhammeda ibn Ismaila, od Abu Zejneb koji je rekao: “Jedan od naše braće požalio se Abu Abdillahu es-Sadiqu – mir neka je na nj – na bol mokraćnog mjehura. Es Sadiq je odgovorio:

‘Traži zaštitu od toga u ajetima koje ćeš tri puta proučiti prije spavanja, i jednom kada se probudiš, nakon toga nećeš osjećati bol: Ne znaš li ti da je tvoj Gospodar Svemoćan i obuhvata sve stvari? Ne znaš li ti da tvom Gospodaru pripada kraljevstvo Nebesa i Zemlje, i da vi osim Njega nemate ni zaštitnika ni pomagača?(Kur'an, 2: 106 – 107)back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next