Mudrosti Islamske medicine“Ko god želi da mu hrana ne naškodi, neka ne jede dok nije gladan, i dok mu stomak nije prazan. A kada jede, neka spomene Allahovo ime i neka žvače dobro, i neka prestane s jelom dok je još pri apetitu.”

Abdullah ibn Bistam je prenio od Muhammeda ibn Razina, od Ham­mada ibn Isaa, od Hariza, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – od Emir al-mu'minina – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Ko god želi vječni život i Ahiret, i ko nije obmanut trajnošču Dun­jaluka, neka nosi lahku odjeću, neka jede rano, i neka ima rjeđe seksu­alne odnose sa ženom.”

 

Dova za bolnu slezenu

 

Muhammed ibn Abdullah ibn Mihran al-Kufi prenio je od Ejjuba, od Omera ibn Šimra, od Abu Džafera – mir neka je na nj – koji je rekao:

O sine Allahova Poslanika, obavio sam hadždž i odlučio sam da ti se obratim na mom povratku, jer imam bolnu slezenu. Moli za mene da oz­dravim!” Ali ibn Husejn je odgovorio: “Allah te zaštitio od toga, pa mu zahvaljuj. Kada te snađe bol, zapiši ovaj ajet, a potom to umiješaj u ša­fran sa vodom Zemzema i pij to. Uzvišeni Allah izvući će bol iz tebe, jer On kaže: Zovite “Allah” ili zovite “Milostivi”, a kako Ga god budete zvali, Njegova imena su najljepša. Ne izgovaraj Kur'an na sav glas kada namaz obavljaš, a i ne prigušuj ga; traži sredinu između toga. I reci: “Hvaljen neka je Allah koji sebi nije uzeo djeteta i koji u vlasti nema or­taka, i kome ne treba zaštitnik zbog nemoći” – i hvaleći Ga veličaj. (Kur'an, 17: 110-111)

Zapiši sljedeće na parčetu gaze i prikači to na tvoju lijevu ruku. Drži to sedam dana i bol će popustiti:

 

ﻰﺳ  بﺤﺤ   ﺭﺻ    ﺢﺣ  ﻰﺣﻤﻭ  ﻪﻠ    ﻢﺮﻜ  ﻢﺪ     back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next