Mudrosti Islamske medicine“Idi i stavi svoju ruku na pupak i reci tri puta: Ovo je posigurno knjiga sveobuhvatna. Laž joj je nepristupačna ispred i iza nje. To je ­Objava Sveznajućeg, Svečujućeg. (Kur'an, 41:42) Ti ćeš biti izliječen, ako Bog da.”

Abu Abdillah – mir neka je na nj – je rekao:

“Nema nikoga među vjernicima kojeg snađe bilo koja bolest, a koji, sa prelaskom ruke preko bolne površine, iskreno prouči ajet: Mi smo ob­javili Kur'an u kojem je lijek i milost vjernicima. A nevjernicima On povećava samo propast (Kur'an, 17:82), a da ga On neće izliječiti, kakvu god bolest da bude imao. Istinitost ovoga potvrđena je Kur'anom, gdje se kaže: Lijek i milost vjernicima.

 

Dova i lijek za bol u struku

 

Hariz ibn Ejjub prenio je od Abu Samina, od Ali ibn Asbata, od Abu Hamze, od Hamrana ibn A'yana, koji je rekao:

“Čovjek je rekao Imamu Muhammed ibn Ali al-Baqiru – mir neka je na nj: ‘O sine Poslanikov, muči me žestok bol u struku. Pokušao sam ga izliječiti mnoštvom lijekova, ali bezuspješno.’ Al-Baqir mu reče: ‘A šta je s dovom od Emir al-mu'minina?’ Čovjek je odgovorio: ‘A o kakvoj dovi je riječ, o sine Allahova Poslanika?’ On reče: ‘Kada završiš svoje namaze, stavi svoju ruku na sedždu i reci: Zar ste mislili da Smo vas iz zabave stvorili i da Nam se nećete vratiti. I neka je uzvišen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara prijestolja veli­čanstvenog! A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići. I reci: ‘Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji! (Kur'an, 23: 115-118) Čovjek reče: ‘Učinio sam to i boli je nestalo, neka je zahvala Uzvišenom Allahu.’”

Muhammed ibn Džafer al-Bursi prenio je od Muhammeda ibn Yahya al-Armanija, od Muhammeda ibn Sinana, od Abdullaha – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu – je rekao: ‘Pij selen, jer je on dobar za bolove u struku.’”

Također se prenosi od njega, potom od Muhammeda ibn Yahyaa, od Junusa ibn Zabiyana, od Abu Džafera – mir neka je na nj – koji je rekao da je Emir al-mu'minin – mir neka je na nj – kazao:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next