Mudrosti Islamske medicineO Allahu, tako Ti Muhammeda i njegove porodice, otkloni od mene bolesti koje su spopale moje tijelo, moju kosu, moju kožu, moje krvne su­dove, moje nerve, moje udove, jer niko ih drugi neće ukloniti do Ti – o Najmilostiviji od milostivih, o Odazivaču na pozive očajnih i izgubl­jenih.”

 

Dova za anksioznost i stisku u prsima

 

Abu al-Qasim al-Taflisi prenio je od Hammada ibn Isaa, od Hariz ibn Abdullaha al-Sidžistanija, od Abu Abdillaha Es-Sadiqa – mir neka je na nj – da je Hariz rekao:

Rekao sam: ‘O sine Poslanikov, osjetio sam nervozu u prsima i napetost u srcu, to me ponekad primorava da prekinem molitvu i onemo­gućava me u učenju u namazu.’ Abu Abdillah je rekao: ‘A šta je sa do­vom od Emir al-mu'minina – mir neka je na nj?’ Ja sam odgovorio: ‘O sine Allahova Poslanika, poduči me njoj.’ On kaza: ‘Kada te snađe tako nešto, stavi svoju ruku na prsa i reci: U ime Allaha i sa Allahom. O Al­lahu, blagodario si me svojom vjerom i upoznao me sa svojim Kur'anom i poklonio si mi mjesec posta, ramazan – podari mi milost i oprost i bla­goslovi mi sve što si prenio na mene od Svojih blagodati i koristi. O Samilosni, o Onaj koji jedini koristi, o Vječni, o Blagi, sva slava neka je Tebi. Ja nemam nikoga do Tebe, slava neka je Tebi. Utječem se Tebi na­kon ovih izričaja i pohvala o Tebi od poniženja. Molim Te da otkloniš tugu i žalost iz mog srca. Ponavljaj ovo tri puta i bit ćeš izliječen, ako Bog da. Potom donesi salavat na Poslanika, mir i blagoslov Allahov neka su na nj i na njegovu porodicu.’”

Dova za bolove u stomaku

 

Husejn ibn Bistam prenio je od Muhammeda ibn Halafa, od Al-Wašša, od Abdullaha ibn Sinana, od Džafera ibn Muhammeda  – mir neka je na nj – od njegova djeda – mir neka je na nj – koji je rekao:

Čovjek se požalio Božijem Poslaniku, mir neka je na nj i na njegovu porodicu: ‘O Božiji Poslaniče, ja imam brata kojeg muče stomačne te­gobe.’ On kaza: ‘Reci svom bratu da pije med s toplom vodom.’ Čovjek mu se vratio sljedećeg dana i rekao: ‘O Allahov Poslaniče, dao sam mu da to popije, ali mu to nije pomoglo.’ Božiji Poslanik reče: ‘Allah je rekao istinu, a stomak tvoga brata je slagao. Nego idi svom bratu, daj mu da popije med i prouči suru Al-Fatiha sedam puta umjesto njega.’ Kada je čovjek otišao, Božiji Poslanik je rekao: ‘O Ali, brat ovog čovjeka je munafik. Ko god je takav, ljekovito piće mu neće koristiti.’”

Čovjek se požalio Emir al-mu'mininu – mir neka je na nj – na bol u stomaku. On mu je posavjetovao da pije toplu vodu i da izgovori: “O Allah, o Allah, o Allah, o Blagi, o Milostivi, o Gospodaru svih gospod­stava, o Bože, Koji Si visoko iznad svih božanstava, o Kralju svih kral­jeva, o Vlasniče svih vlasništva. Izliječi mi Tvojim lijekovima sve tegobe i bolesti, jer ja sam Tvoj sužanj i sin Tvoga sužnja i ja sam se vratio u Tvoje okrilje.”

Abu Abdullah al-Hawatimi prenio je od Ibn Jaqtina, od Hasana al-Say­qala, od Abu Basira, koji je rekao: “Čovjek se požalio Abu Abdillahu es Sadiqu – mir neka je na nj – na bol u pupku. Es Sadiq mu je rekao:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next