Mudrosti Islamske medicineOtvori Svoja vrata spasa, o Gospodaru, onome koji Ti išće i odazovi se onome ko Te doziva.

Odagnaj moju tugu, otkloni moju štetu, ispuni moju potrebu, otkloni moju žalost, izbriši moje nespokojstvo, spasi me od uništenja, evo me na ivici provalije.

Ne nalazim spas nigdje drugdje osim kod Tebe.

O Allahu, o Onaj koji se odazivaš nevoljniku, kada te on pozove i koji uklanjaš nevolju (Kur'an 27:62), imaj milosti prema meni i odagnaj od mene moju tugu, žalost, patnju i sve bolesti.

Gospodaru, ako Ti to ne učiniš, pa ja se ne nadam izbavljenju ni od koga osim od Tebe.

Imaj milosti prema meni, o Najmilostiviji od milostivih!

Ovo je stanje upropaštenog, siromašnog.

Ovo je pozicija onoga koji strahuje, onoga koji traži utočište.

Ovo je stanje onoga koji doziva za pomoć.

Ovo je stanje ožalošćenog, ranjenog.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next