ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA    ( KRUGA SIJELDŽIJA )

 

184."Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike, ešhedu en la ilahe illa Ente, estagfiruke ve etubu ilejke"

- Neka si slavljen, Allahu, i neka Ti je hvala; svjedočim da nema boga osim Tebe. Od Tebe oprosta tražim i Tebi se kajem! ( SS )

 

79a) DOVA KOJOM SE ZAVRŠAVAJU SVI

SKUPOVI / SIJELA

 

184a."Subhaneke ve bi hamdike, la ilahe illa Ente, estagfiruke ve etubu ilejke" Hazreti Aiša, r.a., prenosi slijedeće: Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, redovito je svako sijelo sa ashabima, svako učenje Kur'ana i svaki namaz, završavao riječima, što je navelo h.Aišu da mu se obrati: "Alahov Poslaniče, još te ne vidjeh da si odsijelio sijelo, učio Kur'an ili klanjao namaz, a da nisi završavao tim riječima (dovom)?" Odgovorio  joj  je:  - Da, ko ispravno  govori ( dobro radi )  kao završni čin, na to djelo se stavlja biljeg, a ko, pak, govori (ili uradi) loše, one (te riječi) mu dođu kao iskupljenje, a glase: "Neka si Slavljen i Hvaljen, Allahu moj! Nema Boga osim Tebe, Koga ja za oprost grijeha molim i Kome se iskreno kajem!” ( NFJL, H )

 

80) DOVA ZA ONOG KOJI TI KAŽE:

"ALLAH TI  OPROSTIO"

 

185.Abdulah, sin Serdžisov, kazuje nam: "Došao sam kod Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, i s njim obrokovao, poslije čega sam mu se zahvalio: "Gafera-l-Lahu leke"

- Allah ti oprostio, Allahov Poslaniče! A on mi odgovori: "Ve leke"<back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84