ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA180."Bismi-l-Lah. Allahumme džennibne-š-šejtane ve džennibi-š-šejtane ma rezaktena"

- Allahu, skloni nas od šejtana i skloni šejtana od onoga čime si nas opskrbio! ( K )

 

76) DOVA PROTIV IZLJEVA SRDŽBE

 

181."Euzu bi-l-Lahi mine-š-šejtani-r-radžim"

- Allaha prizivam protiv šejtana prokletog! ( K )

 

77) DOVA KADA UGLEDAMO

NESRETNIKAback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next