ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA 

179.Kada se neko između vas oženi, ili za kućne porodične potrebe unajmi poslugu, neka izgovori dovu: "Allahumme inni es eluke hajreha ve hajre ma džebelteha' alejhi ve e'uzu bike min šerriha ve šerri ma džebelteha' alejhi"

- Allahu, molim Te da bude najbolja i da ono čemu je ona po naravi sklona, bude dobro.

A ako, pak, kupi mužjaka deve ( ili, pak, kakvu drugu životinju ), neka je uzme za vrhove rogova ili glave, te neka izgovori istu dovu! ( D, MA )

 

 

 

75) DOVA PRIJE POLNOG ODNOSA

U BRAKU

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next