ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA176."Allahumme barik lena fi semerina ve barik lena fi medinetina ve barik lena fi sa'ina ve barik lena fi muddina"

- Allahu, blagoslovi nam plodove naše, i blagoslovi nam grad naš; blagoslovi nam mjere naše (za mjerenje plodova) i blagoslovi nam opskrbu našu! ( M )

 

72) DOVA - ( POSTUPAK ) KADA NEKO

KIHNE U NAŠOJ BLIZINI

 

177.Kada neko od vas kihne, neka kaže:  "El-hamdu li-l-Lahi"- Hvala Allahu. Tada ćete mu uzvratiti: "Jerhamuke-l-Lahu"

- Allah ti se smilovao. Vi na to uzvratite: "Jehdikumu-l-Lahu ve juslih balekum"

- Allah vas (te) uputio i uljepšao vaše (tvoje) stanje! (B)

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next