ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA- Postači kod vas iftarili, dobri obrokovali i meleki na vas salavate donosili! ( D )

 

70) PONAŠANJE POSTAČA KADA BUDE

POZVAN DA PRISTUPI SOFRI

 

175." Kada budete pozvani da pristupite obroku - pristupite! Ako postite, onda učite dove domaćinu, a ako ne budete postili - sjedite za sofru! ( M )

 

71) DOVA - UČI SE KAD SE UGLEDAJU

RANI PLODOVI

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next