ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA68) DOVA ONOM KO NAPOJI ILI TO

HTJEDNE  URADITI

 

173."Allahumme at' im men at' ameni ve-ski men sekani"

Allahu, nahrani onog ko je mene nahranio i napoji onog ko je mene napojio! ( M )

 

69) DOVA DOMAĆINU KOJI NAS UGOSTI

IFTAROM

 

174."Eftare' indekumu-s-sa imune ve ekele ta'a mekumul-ebraru, ve sallet alejkumu-l-mela iketu"back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next