ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA 

169.Onaj koga opskrbi hranom neka se zahvali riječima: "Allahumme barik lena fihi, ve at'imna hajren minhu"

-Allahu, blagoslov nam daj u hrani i hrani nas boljom od nje! A onaj koga Allah napoji mlijekom neka se zahvali riječima: "Allahumme barik lena fihi ve zidna minhu"

-Allahu moj, blagoslovi ovo mlijeko i povećaj nam njegovu  količinu! ( T )

 

66) DOVE - UČE SE POSLIJE OBROKA

 

170."El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi at'ameni haza ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin"

-Hvala Allahu, Koji me nahrani i opskrbi bez moje pomoći i moći!  ( SS )

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next