ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA163."Allahumme sajjiben nafi an"

- Allahu, za kišu korisnu molim Te! ( B )

 

61) DOVA - UČI SE NAKON PADANJA KIŠE

 

164."Mutirna bi fadli-l-Lahi ve rahmetihi"

- Kiša nam je podarena dobrotom Allahovom i Njegovom milošću. ( K )

 

62) DOVA - UČI SE KAO MOLITVA ZA

PRESTANAK VELIKIH KIŠAback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next