ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA- Allahu, molim Te da vjetar bude dobro, kao takav za dobro koje on u sebi nosi i za dobro koje sam sobom donosi, a zaštitu kod Tebe tražim protiv zla vjetra, kao takvog, te protiv zla kojeg on u sebi nosi i koga sobom donosi! (K)

 

58) DOVA - UČI SE PRI JAKOJ

GRMLJAVINI

 

159.Kada bi Abdullah, sin Zubejrov, čuo grmljavinu, prekinuo bi razgovor i izgovorio ovu dovu: "Subhane-l-lezi jusebbihu-r-ra'du bi hamdihi vel-melaiketu men hifetihi"

-Slava Onome Koga grom slavi hvalom, a meleci iz straha prema njemu!      ( MT )

59) KIŠNE DOVE

 

160."Allahumme-skina gajsen mugisen, meri‘en muri‘an, nafi'an gajre darrin, 'adžilen gajre‘adžilin"back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next