ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA 

150."Allahumme-dž 'alhu feretan ve zuhren livalidejhi ve šefi' an mudžaben. Allahumme sekkin bihi mevazinehuma ve e‘azim bihi udžurehuma ve elhikhu bi salihi-l-mu' minine ve- dž 'alhu fi kefaleti Ibrahime ve kihi bi Rahmetike 'azabe-l-džehimi" ( uči se nakon dove za oprost )

- Allahu, učini ovo malodobno dijete dobitkom i zalihom njegovih roditelja i zagovornikom, čijem će zagovaranju biti udovoljeno! Allahu, učini da naša dobra djela, s njegovim zagovaranjem, budu teža na vrijednosti, te radi njega povećaj nagradu njemu i njegovim roditeljima! Sjedini ga s dobrim vjernicima i učini ga zalogom Ibrahima, a.s.! Svojom milošću ga zaštiti od vatre pakla! (BB,DM )

 

151.Hasan (unuk Poslanikov), Allah zadovoljan bio s njim, malodoban je učio Fatihu i ovu dovu: "Allahumme-dža' lhu lena feretan ve selefen ve edžra"

- Allahu moj, učini ga našom založenom vrijednošću, te našim prethodnikom i nagradom! ( BG )

 

53) RIJEČI ( DOVA ) KAO IZRAZ

SUOSJEĆANJA

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next