ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA- Onaj čije posljednje riječi budu: la ilahe ille-l-Lah, ući će u Džennet. ( D )

 

49) DOVA - UČI SE NAKON PRESELJENJA

NA  AHIRET NEKOGA

 

144."Inna li-l-Lahi ve inna ilejhi radži' un. Allahumme 'džurni fi musibeti va hluf li hajren minha"

- Mi, doista, Allahu pripadamo i svi Mu se, bez dvojbe, vraćamo. Allahu, daruj mi u ovom (nesreći), i nakon nje podari mi veće dobro! ( M )

 

50) DOVA - UČI SE PRI SKLAPANJU OČIJU

UMRLOMback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next