ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA 

141.Hazreti Aiša, r.a., prenosi da je Poslanik, Allah mu se smilovao  i spasio  ga,  stavljao  ruke  u  vodu,  pa  potom  tako vlažnim potirao svoje lice i izgovarao ovu dovu: "la ilahe ille-l-Lah" - Nema boga osim Allaha - smrt nastupa u stanjima agonije. ( B )

 

142."La ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber, la ilahe  ille-l-Lahu vahdehu, la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, la ilahe ille-l-Lahu lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, la ilahe ille-l-Lahu ve la havle ve                             la kuvvete illa bi-l-Lahi"

- Nema boga osim Allaha, Allah je najveći, nema boga osim Allaha Jedinog, nema boga osim Allaha Jedinog, Koji druga nema, nema boga osim Allaha, nema pomoći niti moći osim od Allaha.( T, MA )

 

48) PODSJEĆANJE ČOVJEKA NA SAMRTI

DA IZGOVORI ŠEHADET

 

143."Men kane ahiru kelamihi, la ilahe ille-l-Lah-dehale-l-džennete"back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next