ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA 

46) VRIJEDNOSTI POSJETE BOLESNICIMA

 

139.Alija,  sin  Ebu - Talibov,  priča  da  je  čuo Poslanika kako kaže: "Kada neko posjeti svog brata muslimana, krenuo je put dženetskog palminjaka, a pošto sjede, prožme ga Allahova milost. Ako ga posjeti izjutra, sedamdeset hiljada meleka salavat donose na njega sve do noći, a ako ga posjeti noću, sedamdeset hiljada meleka uče njemu salavate sve do  sabaha. ( T, MA )

 

47) UČE IH BOLESNICI U OČAJNOM

STANJU

 

140."Allahuma-gfir li ve-rhamni ve elhikni bi-r-refikil-e'ala"

- Allahu, oprosti mi i smiluj mi se! Pridruži me društvu Najuzvišenijeg. (K )back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next