ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA            Pored svakog hadisa obilježili smo latiničkom skraćenicom i naziv prenosioca  hadiskih djela iz kojih je autor ovog originala crpio hadise. Tako smo omogućili provjeru istih. Pune nazive ovih skraćenica dali smo na kraju knjige.

            Za čitaoce koji se ne mogu koristiti originalnom arapskom literaturom autor ovog prijevoda uradio je i transliteraciju arapskog teksta u latinicu. Time je omogućio učenje dova napamet, a njegov prijevod će  pomoći da ga potpuno razumiju.

            Molimo Allaha, dželle šanuhu  dželle šanuhu da ovo djelo učini korisnim i da sve one koji su doprinijeli njegovom objavljivanju nagradi.

            U ovom novom dopunjenom izdanju dodat je arapski tekst, te je time poznavaocima arapskog jezika omogućeno korištenje ovog djela sa izvornim tekstom.

 

VRIJEDNOST ZIKRA

 

Kazao je Uzvišeni Allah dželle šanuhu: “Sjećajte se vi Mene, pa ću se i Ja sjećati vas! I zahvaljujte Mi, a ne budite Mi nezahvalni.”(El-Bekare: 152)

- O vi, koji vjerujete! Allaha često i mnogo spominjite!”      (El-Ahzab: 41)

- ... i muškarcima koji mnogo Allaha spominju i ženama, Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.  (El-Ahzab: 35)back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next