ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA42) DOVE    KOJE    SE    UČE   ZA

ODSTRANJIVANJE  ŠEJTANA  I

NJEGOVA NAVOĐENJA NA ZLO

 

132.Učenje: "E'uzu bi-l-Lahi" ( D, T )

 

133.Učenje ezana. ( K )

 

134.Učenje propisanih dova i učenje Kur'ana. ( Ovo potvrđuje hadis Muslima:"Ne pretvarajte kuće u kabure. Šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči sura Bekare." )  ( M 1/ 539 )

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next