ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA 

130."Allahumme la sehle illa ma dže' altehu sehlen ve Ente tedž 'alu-l-hazne, iza ši 'te sehlen"

- Allahu moj, ne može biti lahkoće mimo onog što Ti ne učiniš. Ti, ako hoćeš, i teško učiniš lahkim. ( IIIB, IS )

 

41) DOVA I POSTUPAK KOJI VALJA

UČINITI NAKON  ŠTO  SE  UČINI

GRIJEH

 

131.- Svakom vjerniku, koji počini grijeh, pa potom uzme lijepo abdest, klanja dva rekata, i zatim zamoli Allaha za oprost, Allah oprosti počinjeni grijeh. ( D, T )

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next