ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA 

126.Prouči riječi Uzvišenog Allaha: "Huve-l-Evvelu ve- l-Ahiru ve-z-Zahiru ve-l-Batinu, ve Huve bi kulli Šej in' alim"

- On je Prvi i Posljednji, Vidljivi i Skriveni. On svaku stvar  poznaje. ( D )

 

38) DOVE - UČE SE ZA OSLOBOĐENJE

OD DUGA

 

127."Allahumme - kfini bi halalike 'an haramike, ve agnini bi fadlike 'ammen sivake"

- Allahu, zaštiti me halalom Svojim od harama Tvoga i učini me bogatim     ( neovisnim ) dobrotom Tvojom od svakog drugog osim Tebe. ( T )

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next