ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA36) DOVE - UČE SE  PRI SUSRETU  SA

NEPRIJATELJEM ILI S ONIM  KOJI

IMA VLAST

 

121."Allahumme inna nedž' aluke fi nuhurihim ve ne' uzu bike min šururihim"

- Allahu, molimo Te da njihove spletke na njih usmjeriš i kod Tebe se sklanjamo pred njihovim zlima. ( D )

 

122."Allahumme, Ente 'adudi ve Ente nesiri, bike edžulu ve bike esulu ve bike ukatilu"

- Allahu, Ti si Onaj od Koga snagu uzimam i pomagač moj. Pomoću Tvojom sam vođen, Tvojom pomoći pobjeđujem i Tvojom pomoći borim se. ( D, T )

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next