ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA71 Prouči se: "ajetu-l-kursijji" poslije svakog namaza. ( N )

 

72."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, juhji ve jumitu ve huve 'ala kulli šej in kadir" (10X)

- Nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema. Njemu sva vlast i zahvalnost pripada. On oživljava i usmrćuje, i On nad svim ima moć. Uči se deset puta poslije sabahskog i akšamskog namaza. ( T, H )

 

73."Allahumme inni es‘eluke' ilmen nafi' an ve rizkan tajjiben ve' amelen mutekabbelen"

- Allahu, od Tebe molim korisno znanje, lijepu nafaku i djelo prihvaćeno kod Tebe - uči se nakon selama sabahskog farza. ( MA, ig )

 

26) DOVE KOJE SE UČE U

"ISTIHARA"-NAMAZUback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next