ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA 

48."Rabbi-gfir li, Rabbi-gfir li"

- Gospodaru moj, oprosti mi, Gospodaru moj, oprosti mi! ( D )

 

49."Allahumme-gfir li, ve-rhamni ve-hdini ve džburni, ve‘afini verzukni verfa'ni"

- Allahu moj, oprosti mi i smiluj se, uputi me i učini zadovoljnim (bogatim), sačuvaj me i nafaku mi daj, uzdigni me! ( SS, N )

 

21) DOVE KOJE SE UČE PRILIKOM

SEDŽDEI - TILAVETA

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next