ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA41."Subhane Rabbije-l-e'ala" (3x)

- Neka Si slavljen, moj najviši Gospodaru! ( SS, H )

42."Subhaneke-l-Lahumme Rabbena ve bi hamdike-l-Lahumme-      gfir li"

-Tebi slava pripada, Gospodaru naš. Molim Te hvaljenošću Tvojom, oprosti mi. ( K )

 

43."Subbuhun, Kuddusun, Rabbu-l-mela iketi ve-r-Ruha"

- Slavljen, Sveti, Gospodar meleka i Ruha. ( M )

 

44."Allahumme leke sedžedtu ve bike amentu, ve leke eslemtu. Sedžede  vedžhi  li-l-lezi  halekahu  ve savverehu  ve šekka sem‘ahu ve besarehu. Tebare-ke-l-Lahu ahsenu-l-halikine"

- Allahu moj, Tebi sedždu činim i Tebe vjerujem; Tebi sam se potpuno predao. Lice moje na sedždu pada Onome Koji ga stvori i uobliči, te Koji je, na njemu, osjetila za sluh i vid otvorio: Blagodaran je Allah, najljepši Stvaratelj. ( M )back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next