ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA 

36."Allahumme leke reka tu, ve bike amentu, ve leke eslemtu, haše'a leke sem‘i ve besari ve muhhi, ve‘azmi ve'asabi ve ma istekalle bihi kademi."

- Allahu moj, Tebi ruku (pregibanje) činim, u Tebe vjerujem i radi Tebe sam islam prihvatio, Tebi skrušenost iskazuje moj sluh i vid moj, i moje namisli, kosti moje i nervi moji, i ono što nose moje noge. ( M, SS, MA )

 

37."Subhane zi-l-Džeberuti ve-l-Melekuti, ve- l-Kibrija‘i ve-l-Azameti"

- Neka si slavljen, Ti, Koji posjeduješ silu, vlast, veličinu                  i uzvišenost. ( D, N, H )

 

18) DOVE NAKON POVRATKA S RUKUA

 

38."Semi a-l-Lahu limen hamideh"back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next