ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA 

RIJEČ IZDAVAČA 

 

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

Zahvala pripada Allahu, dželle šanuhu Njega hvalimo, od njega pomoć i uputu tražimo. Od Allaha, dželle šanuhu, tražimo zaštitu od zla naših duša i od naših loših djela.

Donosim salavat i selam na najbolje Allahovo, dželle šanuhu, stvorenje, na onoga ko je najbolje spominjao i ko je najis­krenije obožavao Allaha, dželle šanuhu, Muhammeda, sina Abdul­lahova, neka je na njega, njegovu porodicu, ashabe i na one koji idu njegovom uputom, najbolji salavat i selam.

Uzvišeni Allah kaže: “Nisam stvorio džine i ljude osim da mi ibadet čine.“

I upravo ovo je svrha ljudskog bivstvovanja na Zemlji  i sve što je na njoj potčinjeno je čovjeku iz ovog razloga:

“I On je potčinio vama i noć, i dan, i Sunce, i Mjesec, a i zvjezde su Odredbi Njegovoj potčinjene - zaista, u tome su znaci ljudima koji rasuđuju - i sve ono što je radi vas stvorio na Zemlji vrsta i boja raznolikih. Zbilja, u tome su znaci ljudima koji pouku uzimaju.“

Jedan od najboljih ibadeta svakako je zikr (spominjanje i sjećanje na Allaha, dželle šanuhu: “I sjećajte se Allaha i On će se vas sjećati“; “A kad sa Arefata pođete, Allaha kod Meš‘aril-hara-ma spominjite”; “A kad završite obrede vaše, vi opet Allaha spominjite kao što i pretke svoje spominjete, ili još i više.”back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next