ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA14."Allahumme-džalni mine-t-tevvabine ve-džalni mine-l mutetahhirine"

- Allahu moj, svrstaj me među one koji se kaju i svrstaj me među one koji su uvijek čisti! ( T )

 

15."Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike. Ešhedu en la ilahe illa ente. Estagfiruke ve etubu ilejke"

-Tebi slava pripada, Allahu moj, i trajna zahvalnost, Svjedočim da nema boga osim Tebe. Od Tebe oprost tražim i samo se Tebi kajem. ( NFJL )

 

10) DOVE PRILIKOM IZLASKA

IZ STANA / KUĆE /

 

16."Bismi-l-Lahi, tevekkeltu ‘ale-l-Lahi, ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi"back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next