ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA- Hvala Allahu, Koji je zdravim očuvao moje tijelo, vratio mi moju dušu i omogućio mi da Ga se sjećam spominjući. (T)

 

4.- Doista u stvaranju Nebesa i Zemlje, u izmjeni noći i dana, postoje jasni znaci za one koji vjeruju; one, koji Allaha spominju stojeći i sjedeći, i ležeći na bokovima svojim, te koji razmišljajući o stvaranju Nebesa i Zemlje govore: - Gospodaru naš, nisi Ti ovo bez svrhe stvorio. Neka si slavljen, i nas sačuvaj od kazne džehenemskom vatrom. (K, Ali - Imran,190-191)

 

2) DOVA PRILIKOM OBLAČENJA ODJEĆE

 

5.El-hamdu li-l-lahi-llezi kesani haza ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin ...

- Hvala Allahu, Koji me je odjenuo ovim (ovom odjećom,  i koji me je opskrbio bez moje pomoći i moći...).( SS )

 

3) DOVA PRILIKOM OBLAČENJAback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next