Dedzal*******************************************************************************

Dedždžal ili Antihrist

Postoje tri aspekta Dedždžala (Antihrista): Dedždžal kao osoba; Dedždžal kao globalni društveni i kulturni fenomen; i Dedždžal kao nevidljiva sila.

Riječ Dedždžal se ne pojavljuje u Qur'anu. Ona se spominje u raznim zbirkma Hadisa, uključujući i dvije Sahih zbirke kao i u Miškat el-Mesabih i Vrtovi Pobožnih, u poglavljima koja se tiču vremena pred sami Smak Svijeta. Vjerovjesnik Muhammed -sallallahu `alejhi ve sellem-, je sjedio sa grupom svojih drugova pred zalazak sunca. Sunce se upravo tada gubilo iza zida. Vjerovjesnik -sallallahu `alejhi ve sellem- je rekao da je njihovo sijelo tog popodneva bilo udaljeno od Smaka Svijeta koliko i to sunce od zida za koji je zalazilo. Taj događaj se zbio prije više od četrnaest stoljeća.

Allah -dželle šanuhu- kaže u Qur'an da osoba koje se pita o Smaku Svijeta, tj. Kijametu, zna o tome koliko i ona što pita. Allah -dželle šanuhu- takođe kaže da je čovječanstvu dato vrlo malo znanja o sudnjem času, Smaku Svijeta. Niko ne zna tačno kada će on se zbiti, ali Allah -dželle šanuhu- kaže u Qur'anu da je možda bliži nego što bi mi mogli i naslutiti. Što se svake individualne osobe tiče, njen smak svijeta će doći nastupanjem njenog smrtnog časa.

Mnogi znakovi Smaka Svijeta su jasno opisani u Hadiskim zbirkama, i ko god je budan i svjestan znakova u sebi i na horizontu, poznaje ove znakove i odmah ih prepozna kada se isti pojave. Svi znakovi Smaka Svijeta su danas prisutni, osim četiri velika znaka, a izgleda da su i oni sad već vrlo blizu. Među znakovima koji su već prisutni su: da siromasi i bijednici grade visoke građevine u kojima ljudi slave sebe; da robinja rađa sebi gospodaricu, jedno od značenja je da majka koja je preokupirana svojom profesijom ima djecu koja odrastaju kao nekontrolisana i hirovita dominirajući i maltretirajući cijelu familiju; da žene nadbroje muškarce; da ima mnogo žena koje ne rađaju djecu; da je svako toliko preokupiran radom da ne samo muškarci već i mnoge žene odlaze na posao; da ima hrane za bacanje, koja većinom nema u sebi nikakva bereketa (blagoslova); da će osoba kada mu se ponudi hrana istu odbiti (od asiluka); da je vrijeme vrlo kratko (ubrzano); da ima mnog ljudi koji su tvrda srca i opaki; da ima mnogo ratovanja i ubijanja ljudi; da ima žena koje nose odjeću kao svoju drugu kožu (providnu i usku); da se radi na tome da se pustinje pretvore u zelenilo; da ima ljudi koji nastoje da izmjenu prirodni balans i koji se upliću i ometaju osnovne cikluse i procese egzistencije; i finalno da se sunce pojavi sa zapada, jedno od značenja je da to da se Islam oživi i obnovi kroz ljude u zapadnom svijetu.

Zadnja četiri velika znaka su: pojava Dedždžala kao osobe; pojava ispravnog upućenog lidera svih Muslimana, Imam Mehdija, koji će se boriti protiv Dedždžala; povratak Vjerovjesnika Isusa, `alejhi selam, koji će osim poništenja Kršćanstva, istrebljenja svinja, ženidbe, prokreiranja i klanjanja s Muslimanima, takođe ubiti Dedždžala; i pojava Je`džudža i Me`džudža, drevna plemena koja će preplaviti svijet, u haosu uništavajući sve što im dopadne ruku.

Jasno je da prije nego li se Dedždžal kao osoba pojavi na svjetskoj pozornici, ovdje mora postojati uspostavljen sistem, kao i ljudi koji će istim operirati, i koji će suportovati i slijediti Dedždžala kada se napokon pojavi. Dokaz prisutnosti tog sistema, i ljudi koji tim sistemom upravljaju, je dokaz prisutnosti Dedždžala kao globalnog socialnog i kulturnog fenomena, i Dedždžala kao nevidljive sile. Obilježja ovog šireg aspekta Dedždžala, tj. onoga što će Dedždžal kao osoba sadržavati, su vrlo očigledni danas, što ukazuje da se Dedždžal kao osoba uskoro treba pojaviti.

Među opisima Dedždžala u Hadiskim zbirkama mi nalazimo slijedeće: Dedždžal ima jedno oko, kao zgniječeno zrno grožđa. Dedždžal se može istovremeno čuti širom svijeta. Dedždžal će pokazivati vatru, ali vas ona neće opržiti. Dedždžal će vam pokazati vodu, ali vi je se nećete moći napiti. Dedždžal će govoriti o Vrtu (Raj), i prikazivati ga kao Vatru (Pakao). Dedždžal će pričati o Vatri, i prikazivati je kao Vrt.

Ovi svi opisi itekako pristoje današnjoj medijskoj mašineriji, a osobito načinu na koji se danas uglavnom upotrebljava. Dedždžal je takođe opisan u Hadisu kao da ima mnogo očiju na sve strane, i kako putuje svijetom u velikim poskocima. Ovaj opis odgovara karakteristikama današnjih sredstava masovnog transporta. Dedždžal je opisan kao da ima slova KFR ispisana na svom čelu. Neki mlaznjaci Izraelske avijacije imaju ova slova ispisana na svojim nosevima.back 1 2 3 4 5 6 7 next