Istorija Bozijeg Poslanika 1Kurejši su se probudili odmah po prvom javnom Poslanikovom nastupanju, kada je on pozvao u islam, prvo bližu rodbinu pa onda i druge. Bez sumnje, veliku reformatori koji žele iz korijena promijeniti svoje društvo moraju biti sposobni jasno i privlačno izraziti svoje ideje i biti u stanju da se odbrane od svojih protivnika. O odsutnosti ovoga dvoga njihove misije će biti osuđene na propast odmah na samom početku.

Poslanik Muhammed s.a.v. je bio sposoban govornik. On je bio u stanju veoma dobro i jasno prenijeti ono s čime ga je Allah dž.š. poslao. Međutim, u prvim godinama broj muslimana je bio mali, tako da se nisu bili u stanju sami braniti. Da bi obezbijedio zaštitu za svoju misiju i sebi omogućio da nesmetano djeluje u javnosti, Poslanik s.a.v. je prvo pozvao u islam članove svoje porodice Hašim. U  najmanju ruku, da rođaci i ne prihvate islam, pružili bi mu zaštitu zbog rodbinske veze do koje su tadašnji Arapi jako držali.

Također, on s.a.v. je vjerovao da početak reforme nekog društva leži u reformi manjeg vida zajednice tj. porodice. Ukoliko čovjek nije sposoban da utječe prvo na svoje ukućane, poziv drugima neće biti efektan. Kritičari će onda uvijek moći da koriste njegov neuspijeh da privuče nekoga od  članova vlastite porodice kao dokaz za slabost i nedostatak u njegovim uvjerenjima.

Kada je ajet da pozove rodbinu u islam objavljen, Vjerovjesnik s.a.v. je rekao hazreti Aliju b. Ebi Talibu, koji tada nije bio stariji od 15 godina, da pripremi jelo i donese mlijeko za piće. Potom je pozvao četrdeset i pet članova porodice Hašim i odlučio da im otkrije tajnu o svojoj misji. Međutim, Ebu Leheb mu nije dao priliku da dođe do riječi, pa je poziv odgodio za sljedeći dan. Sutradan je hrana opet bila pripremljena i rođaci pozvani. Kada su jeli Poslaniki s.a.v. im se obratio sljedećim riječima:

''... Kunem se Allahom, pored Kojeg nema boga, da sam poslan od Njega vama posebno, a poslije i svim ljudima. Moji rođaci, znajte da će smrt biti buđenje poslije sna iz kojeg ćete osvanuti u novom životu. U njemu ćete odgovarati za svoja djela. Nagrada za one koji čine dobro je džennet, a džehennem je za one koji čine zlo.

''Niko prije mene nije donio za svoj narod nešto bolje od onoga sa čime sam vam je došao. Donio sam vam sreću i uspjeh u ovom životu i onom poslije smrti. Gospodar mi je naredio da vas pozovem Njemu, pa ko od vas prihvata da mi pomogne i tako mi postane brat, zamjenik i moj naljednik među vama?''

Do ovog momenta u prostoriji je vladala potpuna tišina. Izgledalo je kao da niko neće progovoriti kada se začu glas petnaestogodišnjeg dječaka.

''Božiji Poslaniče, ja sam te spreman podržati.'', Ali b. Ebi Talib reče.

Poslanik s.a.v. mu je rekao da sjedne i onda ponovio rođacima isti poziv. Ali i ovog puta dobio je odgovor samo od jedne osobe – petnaestogodišnjeg Alija. Onda se Poslanik s.a.v. obratio ostalim rođacima:

''Znajte da je ovaj mladić moj brat, pomoćnik i nasljednik među vama. Slušajte njegove riječi i slijedite ga!''back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 next