Istorija Bozijeg Poslanika 1“Oni govore: ‘Nećemo ti vjerovati sve dok nam iz zemlje živu vodu ne izvedeš; ili dok ne budeš imao vrt od palmi i loze, pa da kroz njih svukuda rijeke provodiš; ili dok na nas nebo u parčadima ne oboriš, kao što tvrdiš; ili dok nam Allaha i meleke kao jamce ne dovedeš; ili dok ne budeš imao kuću od zlata ili dok se na nebo ne uspneš; a nećemo vjerovati ni da si se uspeo dok nam ne doneseš Knjigu da je čitamo.’ (K.17: 90-93)

Međutim, da li bi stvarno povjerovali kada bi i udovoljio svim ovim njihovim zahtjevima? Davali su mu do znanja da nisu namjeravali da mu vjeruju, a kamoli da ga slušaju i slijede. Poslanik s.a.v. im je pokazivao mu’džize i ranije. Tako na primjer, Kur’an govori o cijepanju mjeseca pred njihovim očima:

“I Mjesec se raspolovio! a oni, uvijek kada vide čudo, okreću glave i govore: ‘Čarolija neprestana!’” (K.54:1-2)

Ovo se desilo kada je grupa Jevreja došla Poslaniku s.a.v. i zahtijevala da rascijepi mjesec kao uslov za vjerovanje. On se molio i mjesec se raspolovio, poslije čega su oni prihvatili islam. Ebu Džehl mu i dalje nije vjerovao i pored toga što je bio svjedok tog čuda.

Ali zašto mu nisu vjerovali kada su ga do juče zvali “istinoljubivi” i “povjerljivi”? Za to je postojalo nekoliko razloga:

Neki ga nisu prihvatali jer su i sami željeli položaj Božijeg poslanika, ili su za to imali vlastite kandidate:

“I još kažu: ‘Trebalo ja da ovaj Kur’an bude objavljen nekom uglednom čovjeku iz jednog od ova dva grada.” (K.43:31)

Valid b. Mugejra se prepirao sa Poslanikom s.a.v. i tvrdio da je on bio podobniji da bude Božiji poslanik, jer je bio stariji, bogatiji i imao više djece. Drugi takav je bio Umeja b. Ebi Salt, koji je nagovještavao dolazak poslanika, ali kada je Muhammed s.a.v. došao sa Božijom porukom, Umeja, želeći poslanstvo za sebe, nikad mu nije povjerovao. Ebu Džehl je u jednom razgovoru sa Ahnasom rekao: “Mi i potomci Abdul Manafa smo se uvijek natjecali u veličini i ugledu. Sada kada nam je uspjelo da budemo jednaki, jedan od njih tvrdi da mu objava dolazi sa nebesa! Tako mi Boga, mi mu nikad nećemo povjerovati.”

Razlog zašto su odbijali islam bio je i njihov razvratan i razuzdan način života, kojem se islam suprotstavljao. Piće, kocka, blud, prepiranje, varanje, hvalisanje i slično, bile su navike koje nisu bili spremni napustiti. Kada bi slušali šta Kur’an kaže o kaznama za takve radnje u njima se javljala odbojnost prema islamu.

Još jedan od razloga bio je i strah od drugih idolopokloničkih plemena. Mekka je bila središte idolopoklonstva i mjesto u kojem su razna Arapska plemena čuvala svoje idole. Kurejši su bili smatrani čuvarima idola, i kao takvi bili veoma poštovani među Arapima. Bilo ih je strah da sa prihvatanjem islama ne izgube položaj i ugled. O ovome Kur’an kaže:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 next